پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع اعتراضی کارگران فولاد ارفع اردکان

برخی از کارگران کارخانه فولاد ارفع اردکان که روز چهارشنبه در محل کارخانه تجمع کرده‌ بودند، مطالباتشان را برای ما بازگو کرده‌اند و با این تصاویر به دست ما رسانده‌اند.

شما هم می‌توانید تصاویر یا روایت‌هایتان از رویدادهای اطرافتان را برای ما بفرستید. پیامگیر ما در تلگرام:

@bbcshoma