BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
صدای شما
به روز شده: 13:55 گرينويچ - دوشنبه 24 مه 2004
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
مجلس ششم، عملكرد كميسيون اصل 90
 

 
 
حسين انصاری راد، رييس کميسيون اصل نود در مجلس ششم
حسين انصاری راد، رييس کميسيون اصل نود در مجلس ششم
كميسيون اصل نود مجلس مصوب اول بهمن ماه سال 1359، جايگاهی است برای تحقق بخشيدن به اصل 90 قانون اساسی كه به مجلس اجازه می دهد برای رسيدگی به شكايت های مردم از قوای سه گانه كشور، به طور مستقيم با دستگاه های تحت نظارت آنها مكاتبه و پيرامون موضوع مورد شكايت تحقيق كند.

از ديد بسياری از ناظران، عملکرد کميسيون اصل نود در مجلس ششم يکی از نقاط قوت اين مجلس به حساب می آيد.

اين کميسيون که در آغاز کار تعداد داوطلبانش به حد نصاب نرسيد، بعدها به يکی از نيرومندترين کميسيون های مجلس ششم بدل شد و توانست با قرائت گزارش های رسيدگی مربوط به به پاره ای از شكايت ها از تريبون مجلس، در جهت پرده برداشتن از بسياری خلاف كاری ها و قانون شكنی های احتمالی کوشش کرد. چيزی كه از نيمه راه مجلس اول تا پايان دوره مجلس پنجم به محاق رفته بود.

 كسانی كه با تضييع حقوق انسان ها و برخورد توهين آميز با آنان و سهل انگاری در حرمت انسان و كم اعتنايی به آبرو و جان و مال و موجودی معنوی و مادی انسان ها، مدعی دفاع از اين كشور و نظام هستند، بی ترديد دروغ می گويند و اگر احيانا از روی سادگی باشد مرتكب اشتباه شده اند
 
حسين انصاری راد

با نگاهی به گزارش های كميسون می توان دريافت كه در دوره چهارساله مجلس، بيشترين شكايت ها از قوه قضاييه صورت گرفته و بالطبع بيشترين پی گيری ها، نامه نگاری ها و پرسش های اين كميسيون از مسئولان و ارگان های اين قوه بوده است.

ديگر آنكه كميسيون در رسيدگی خود به شكايت هايی كه از اين قوه از سوی متهمان سياسی يا بستگان آنان شده است، همواره به نتايج يكسانی رسيده است: عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط در صدور حكم بازداشت موقت، در نگهداری طولانی بازداشت شدگان در سلول های انفرادی، در تفتيش منازل و وسايل شخصی، در عدم اجازه به دخالت و حتی حضور وكيل انتخابی در مرحله تحقيقات، عدم ارسال پاسخ كافی و مستند مسئولان قوه قضاييه به كميسيون، بی اعتنايی به نظرمراجع صاحب نظر در مورد اتهامات امنيتی و...

کارنامه کميسيون اصل 90 نشان می دهد بيشترين شکايت ها از قوه قضاييه صورت گرفته و طبعاً بيشترين پی گيری ها، نامه نگاری ها و پرسش ها از مسئولان اين قوه بوده است.

بنا به آمار، اين كميسيون به بيش از پنجاه پرونده رسيدگی كرده است كه از اين ميان گزارش بيش از ده پرونده در جلسه علنی مجلس قرائت شده است. قرائت هريك از اين گزارش ها به مثابه كيفرخواستی عليه قوه قضاييه بوده است و می ‌توان نتيجه گرفت كه كميسيون اصل نود كم و بيش در اين چهارسال نقش يك مرجع داد خواهی را بر عهده داشته است كه اگرچه فعاليتهای آن در بسياری موارد به نتيجه مورد نظرش نرسيد اما از تاثير آن بر افكار عمومی در ايران و آشناتر كردن آنان به حقوق قانونی خويش نبايد گذشت.

حسين انصاری راد نماينده نيشابور و رئيس كميسيون اصل نود مجلس ششم که بنا به کارنامه چهار ساله اش، فردی صريح بود، در يك تذكر آئين نامه ای در جلسه علنی مجلس در آبان ماه سال 82 و در پاسخ به كسانی كه از گزارش های كميسيون و به ويژه گزارش های مربوط به زهرا كاظمی (عکاس خبری ايرانی-کانادايی که در بازداشت در تهران درگذشت) و هاشم آغاجری (استاد دانشگاه که به اتهام توهين به اسلام و مقدسات دينی به اعدام محکوم شده)، اظهار نگرانی كرده و آن را به زيان نظام ارزيابی كرده بودند، گفت: "كسانی كه با تضييع حقوق انسان ها و برخورد توهين آميز با آنان و سهل انگاری در حرمت انسان و كم اعتنايی به آبرو و جان و مال و موجودی معنوی و مادی انسان ها، مدعی دفاع از اين كشور و نظام هستند، بی ترديد دروغ می گويند و اگر احيانا از روی سادگی باشد مرتكب اشتباه شده اند."

كميسيون اصل 90 مجلس ششم در آغاز كار، چهار كميته در درون خود ايجاد كرد: فرهنگی رفاهی و اجتماعی، اقتصادی فنی وعمرانی، سياسی نظامی و مقننه، و كميته قضايی. درسال 81 نيز برای رسيدگی به شكايت ها در مورد تضييع حقوق شهروندان كميته ديگری با عنوان كميته حقوق بشرايجاد شد

وی همچنين به عنوان رييس کميسيون اصل 90 ياد آور شد که اين كميسيون، خراب كردن مرز قانون را، وارد كردن كشور به عرصه هرج و مرج و در هم شكستن مصالح ملی و منافع مردم و مخدوش كردن اعتماد عمومی می شناسد. او گفت: "بايد تمام افرادی كه در اين كشور زندگی می كنند و به قوانين كشور پای بندند، در پناه قانون باشند و در امنيت كامل زندگی كنند و به فعاليت قانونی بپردازند."

بررسی عملكرد كميسيون 90 در طول دوره مجلس ششم نشانگر آن است که مجلس ششم با تمامی ناتوانی های آشكار خود، چه تحميلی و چه ذاتی، در اكثريت خود بدين ادراك و برداشت از حقوق شهروندی پای بند بوده است.

رئيس كميسيون اصل نود در همان آبان ماه 82 كه گزارش رسيدگی به پرونده زهرا كاظمی در جريان بود و سعيد مرتضوی دادستان تهران نه تنها برای ادای توضيحات در كميسيون حضور نيافت بلكه به جای آن نامه ای به كميسيون ارسال كرد که توهين آميز تلقی شد، در جمع خبرنگاران گفت: "كميسيون اصل 90 مجلس شورای اسلامی طبق وظيفه خود بايد تخلفات آقای مرتضوی را به دادگاه انتظامی قضات ارجاع دهد و دادگاه بايد خارج از نوبت به پرونده مرتضوی رسيدگی و حكم صادر كند."

كميسيون اصل 90 مجلس ششم در آغاز كار، چهار كميته در درون خود ايجاد كرد: فرهنگی رفاهی و اجتماعی، اقتصادی فنی وعمرانی، سياسی نظامی و مقننه، و كميته قضايی. درسال 81 نيز برای رسيدگی به شكايت ها در مورد تضييع حقوق شهروندان كميته ديگری با عنوان كميته حقوق بشرايجاد شد.

در اين دوره تعداد رسيدگی به شكايت ها دو برابر تعداد آن در دوره چهارساله مجلس پنجم بوده است و ده گزارش مهم از نتيجه رسيدگی ها به شكايات در صحن علنی مجلس قرائت شد كه از آن جمله است: گزارش رسيدگی به شكايت های عمادالدين باقی، احمد زيدآبادی، ماشاالله شمس الواعظين و اكبر گنجی؛ شكايت لطيف صفری، دكتر سحابی، علی افشاری، رضا عليجانی، محسن رهامی و حسن يوسفی اشكوری؛ شكايت هدا صابر، حميد رضا جلايی پور، رئوف طاهری، هيئت تحريريه نشريه "ايران فردا"، سعيد منتظری، محمد جواد اكبرين و فريبا سادات مهاجر؛ شكايت مالكين اراضی اختصاص يافته برای ورزشگاه بزرگ اصفهان، شكايت برخی از نهادهای انقلابی؛ گزارش آلودگی هوا؛ شكايت عده ای از وكلای دادگستری؛ شكواييه ابراهيم يزدی درباره محكوميت شماری از اعضای نهضت آزادی، عملكرد هيئت های گزينش و گزارش درگذشت زهرا كاظمی.

در مورد گزارش مربوط به زهرا كاظمی، در حالی كه سعيد مرتضوی دادستان عمومی و دادستان انقلاب تهران، مطالب آن را سراپا كذب و آلوده به افترا خوانده بود، جليل سازگارنژاد نماينده شيراز در مجلس آن را گزارشی كاملا مستند و سند افتخاری برای كميسيون اصل نود دانست.

در اين دوره 5/3 ساله بيش از نود هزار نامه به كميسيون وارد و يا از آن خارج شده است و شمار شکايت های رسيده به آن حدود 33 هزار بوده است، با اين حجم از نامه ها، كميسيون با شانزده عضو از نمايندگان مجلس، تنها 12 كارمند دارد.

طی همين مدت برای رسيدگی به شكايت هايی كه در محدوده وظايف كميسيون بود، 16498 مكاتبه با مراجع ذی ربط صورت گرفته و از سوی اين مراجع نيز 16288 نامه پاسخ دريافت شده است.

گفتنی است كه در پايان آذر 82 گزارش رسيدگی به شكايت هاشم آغاجری نيز در جلسه علنی مجلس توسط جميله كديور مخبر كميسيون اصل نود قرائت شد. در اين گزارش كه به واقع دفاعيه ای برای هاشم آغاجری بود، تمامی موارد اتهامی دادنامه بدوی يك به يك رد شد. و جلسه علنی مجلس چنان وضعی به خود گرفت که گويی بدل به جلسه دادگاهی شد كه شاكی آن هاشم آغاجری و متهم آن قوه قضاييه بود.

 
 
اظهار نظرهای خود را بفرستيد
 
نام
شهر
نشانی الکترونيکی
تلفن*
* اختياری
اظهار نظر
 
  
 
اطلاعات شخصی شما تنها برای بررسی اظهارنظرتان توسط بی بی سی استفاده خواهد شد
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران