BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
صدای شما
به روز شده: 12:26 گرينويچ - پنج شنبه 09 ژوئن 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
هويت ملی از هويت دينی ما جداست
 

 
 
طالقانی
ما با هم ميهنان پيرو اديان ديگر وجوه مشترکی داريم. آنها اهل اين آب و خاک هستند و با ما اشتراک تاريخ و فرهنگ دارند، پس با ما هويت ملی مشترک دارند...
هويت مقوله ای يگانه نيست، بلکه انواعی دارد. برای نمونه می توانيم از هويت ملی، هويت دينی و هويت بين المللی اسم ببريم.

هويت ملی به طور کلی عبارتست از محيط جغرافيايی يا مکان تولد و مجموعه آداب و سنن و اعتقاداتی که فرهنگ جامعه را تشکيل می دهند، يعنی آن فضای معنوی که در آن رشد کرده ايم.

محل تولد يا فضای جغرافيايی هم البته بايد مورد توجه خاصی قرار گيرد.

برای نمونه ما با مردم خيلی از کشورهای همسايه وجوه مشترک بسياری داريم مانند زبان فارسی، سنن و آداب و هنجارهای روحی، اعتقادات فرهنگی و دينی. با وجود اين، آنها هويت ملی متفاوتی دارند. زيرا آب و خاک ما، سرزمين بومی ما با آنها متفاوت است.

بنابر اين زبان فارسی که ميان ما و افغانها و تاجيکها مشترک است، بخشی از هويت ملی ماست، اما بخش تعيين کننده در آن نيست.

هويت دينی مجموعه ايست از اعتقادات که ميان ما و همکيشان ديگر مشترک است، اما با هويت ملی ما متفاوت است. هويت ملی ما همان هويت ايرانی است که با توجه به سرزمينی که در آن متولد شده و پرورش يافته ايم پيوند دارد، با تمام آداب و رسوم و البته سوابق تاريخی که در اين آب و خاک جريان داشته و جريان دارد.

در طول تاريخ ديرين اين سرزمين، ما فراز و نشيب های زيادی از سر گذرانده ايم. دگرگونی ها و تحولات زيادی روی داده است، اما هميشه برخی از اصول در اين ديار پايدار بوده که می توان آنها را سازنده هويت ملی ما دانست.

برای نمونه ايران زمين هميشه مهد تمدن و مهد آيين های توحيدی حتی برای اولين بار در جهان بوده است. اعتقادات و تفکرات شرک آميز به اين آب و خاک راه نداشته است.

انتخاب مبانی اعتقادی ما در طول تاريخ رو به کمال بوده است. ابتدا پيرو اديان ديگری بوديم و بعد اسلام را پذيرفتيم. از اين نظر ما با هم ميهنان پيرو اديان ديگر وجوه مشترکی داريم. آنها اهل اين آب و خاک هستند و با ما اشتراک تاريخ و فرهنگ دارند، پس با ما هويت ملی مشترک دارند، و تفاوت ها در تحول پذيرش اديان می باشد.

نکته مهم اين است که مذهب اسلام با دين های ديگر در ضديت نيست. ما به مذاهب ديگر مانند آئين زرتشتی و مسيحيت و يهوديت احترام می گذاريم. آنها مورد تائيد اسلام هستند. به نظر ما تفاوت در اين است که دين اسلام به لحاظ برنامه و دستورالعمل زندگی و تناسب زمان همواره رو به کمال بوده است.

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران