BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
صدای شما
به روز شده: 10:08 گرينويچ - يکشنبه 12 فوريه 2006
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
جهان و چالش انرژی در آينده: نظرات شما
 
انرژی
کشورهای ثروتمند جهان در تلاشند تا از وابستگی اقتصاد خود به نفت بکاهند
پنجاه سال ديگر بشر چگونه انرژی مورد نياز خود را تامين خواهد کرد؟

اين پرسش يکی از سوالاتی است که سرويس جهانی بی بی سی می کوشد، در ويژه برنامه های خود در مورد انرژی به آن پاسخ دهد. محور اصلی اين برنامه ها که پخش و انتشار آنها از ۱۱ فوريه آغاز می شود، موضوع انرژی و چالشهای آينده بشر در تامين اين نياز حياتی است.

همزمان با رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و در حالی که گفته می شود منابع نفتی جهان رو به تحليل می رود، نياز بشر به انرژی روز به روز در حال افزايش است.

از سوی ديگر بخش عظيمی از نفت و گاز مورد نياز جهان در تعداد انگشت شماری از کشور های خاور ميانه و اتحاد جماهير شوروی سابق توليد می شود. همين مسئله به نوبه خود سوالات زيادی را در زمينه مسايل مربوط به ژئوپوليتيک، محيط زيست و حتی سياست خارجی مطرح می کند.

با نظر افکندن به چشمانداز وضعيت انرژی در جهان می توان ديد که چرا کشورهای ثروتمند جهان تا اين حد با نگرانی به دنبال يافتن منابع جديد انرژی برای جايگزينی نفت هستند.

مثلا هفته پيش دولت سوئد طرحهايی را اعلام کرد تا به کمک آن اقتصاد خود را بطور کامل از وابستگی به نفت رهايی بخشد و جورج بوش رييس جمهور آمريکا نيز اهداف بلند پروازانه ای را برای کاهش وابستگی آمريکا به واردات نفت از خاورميانه تعيين کرده است.

به نظر شما منابع اصلی تامين کننده انرژی مورد نياز جهان در آينده چه خواهد بود؟ فکر می کنيد مسايل مربوط به انرژِی تا چه حد بر سياست بين الملل تاثير گذار است؟ در حالی که قدرتهای جهانی سعی در رهايی بخشيدن اقتصاد خود از نفت دارند، به عقيده شما کشورهای عمده توليد کننده که اغلب در خاورميانه قرار دارند، چه سياستهايی را بايد اتخاذ کنند؟

برخی نظرات شما

۱- طبيعی است که استفاده از انرژی های تجديد پذير چون باد با روشهائی که تا کنون ناشناخته مانده اند رواج می يابد . ۲- ميزان مصرف منابع انرژی کمتر از امروز خواهد بود . يعنی برای مثال با مصرف يک ميکرو وات برق روشنائی معادل لامپ های ۱۰۰ واتی قابل حصول خواهد بود. سهيل - تهران

انرژی يک امکان بلقوه ای است که در طبيعت به ميزان فراوان در انواع مختلف وجود دارد کليه کشور ها ميتوانند از اين استعدادهای خدا دادی به نحو مطلوب مسالمت آميز استفاده کنند و بايستی در تعامل با هم و با رعايت عدالت از اين موهبه اللهی برخوردار گردند نه از موضع زر و زور وتزوير. محمد تقی - تهران

در صورتيکه اين کشورها از وابستگی درآمد ارزی خود به صادرات نفت بکاهند و به تقويت زير ساختها يا اقتصاد خودبپردازند (مثلاتوسعه پالايشگاهها و نيروگاههای توليد انرژی) تعامل اقتصادی و سياسی موثرتری با جهان خواهند داشت. شراره - تهران

سالها قبل در آزمايشگاه محقر دبيرستان، و با لوازم محقر تر و يک باطری مستعمل ما دانش آموزان سال دوم دبيرستان در لوله های آزمايش آب راتجزيه کرديم به هيدروژن واکسيژن. سپس هيدروژن را مشتعل کرديم و مجددا آب بدست آورديم. از آن زمان تاکنون متجاوز از نيم قرن گذشته است هنوز متاسفانه بشر سود جو بدون هيچگونه ملاحظه وحسابی و آينده نگری ومسئوليتی با شتاب هرچه بيشتر بطور تصاعدی نفت را از دل زمين خارج ومصرف ميکند محيط زيست را بشدت آلوده کرده و زندگی خود و ساير موجودات زنده را بطور جدی بخطر انداخته است. جواب شما بنظر من بدين شرح ۱- منابع انرژی در اين جهان بسيار است استفاده از انرژی خورشيد انرژی باد و انرژی امواج دريا بالاخره مهمتر از همه استفاده از انرژی هيدروژن و انرژی گرمائی زمين و نيز استفاده تميز توام بامسئوليت از انرژی هسته ای ۲- تجارت نفت يکی از مهمترين و بزرگترين شاخه های اقتصادی و تجارت جهانی است. بنابراين اثر قاطع بر سياست بين المللی دارد. ۳-رژيم های کشورهای عمده توليد کننده نفت در اصل قدرت و آينده نگری و استقلال فکری لازم را ندارند که بتوانند تصميماتی بگيرند که بنفع کشور خود و جامعه جهانی و بشريت باشد. پيروز - انگلستان

انرژی بايستی خورشيدی باشد و شايد بهتر باشد تا حتی از انرژی اتمی نيز تا سر حد امکان کمتر استفاده شود زيرا زباله های اتمی نيز زيان آور است. صد در صد اگر راهی اختراع شود که زباله های روزمره انسانها مجددا به انرژی تبديل شوند اين امری مثمر ثمر خواهد بود. به علاوه اصراف ننمودن انرژی و ثابت نگاهداشتن جمعيت زمين آينده بهتری را تضمين خواهد نمود. نفت و گاز و زغال سنگ تا زمانی که هستند مايه آلودگی خواهند بود و لااقل تا آن زمان فيلتر گذاريهای لازم غير قابل اجتناب خواهد بود. محسن هلسينکی

به نظر می رسد با عنايت به پايان سوخت های فسيلی، انرژی هسته ای از جايگاهی ويژه برخودار باشد اما در صورتيکه کشورهای جهان سوم از اين مسئله منع شوند ممکن است غرب در آينده مجبور به تشويق اين گروه برای دست يافتن به اين انرژی نمايد تا از آلودگی هوا کاسته شود. رضا همام - کلن

در حال حاضر سرانه مصرف انرژی در تمامی جوامع رو به افزايش است. در کشورهای توسعه نيافته به دليل بهره وری پايين و رشد جمعيت، در کشورهای در حال توسعه به دليل رشد اقتصادی بالا و همچنين بازدهی نه چندان مناسب و در کشورهای توسعه يافته به دليل رشد صنعتی بالا. گرچه در کشورهای صنعتی به دليل بکار گيری تکنيکهای پر بازده اين نرخ صعودی به تدريج فروکش خواهد کرد. هم اکنون قيمت رو به رشد سوخت های فسيلی سبب رشد روز افزون تحقيقات در زمينه انرژی های نو و تجديد پذير شده است. تحقيقاتی که در اوايل دهه ۹۰ به دليل پايان رشد بهای نفت متوقف شده بود. در حال حاضر هزینه توليد الکتريسيته در نيروگاه های سوخت فسيلی حدود ۴ سنت به ازای هر کيلو وات ساعت می باشد. همين هزينه برای نيروگاه های بادی و خورشيدی به ترتيب حدود ۸ و ۱۸ سنت می باشد. اين در حالی است که در اوايل درهه ۹۰ همين هزينه ها به ترتيب ۱۸ و ۴۰ سنت بود. بدين ترتيب سياست خلاصی از وابستگی به سوختهای فسيلی به تندی و با موفقيت توسط کشورهای صنعتی پيگيری ميشود و اين در حاليست که سياستهای بازدارندگی اثرات مخرب سوختهای فسيلی بر محيط زيست همچون گرمايش زمين و گازهای گلخانه ای که در پيمان کيوتو توسط اغلب کشورهای صنعتی (به غير از امريکا که مسوول يک چهارم گازهای گلخانه ايست) به امضا رسيد، همزمان با تحقيقات روی منابع انرژی تجديد پذير ، ارضا خواهد شد. در اين ميان نقش کليدی کشورهايی همچون ايران که با وابستگی فراوان به اقتصاد تک محصولی سوختهای فسيلی روبروست، کم رنگ و کمرنگتر خواهد شد. از اين روست که از هم اکنون سياستمداران در ايران جهت رهايی از اين بن بست مي بايست اقدام نمايند. در ايران در درجه اول احيای کشاورزی و توجه خاص به کشاورزی صنعتی پايدار(با توجه به پتانسيل بسيار بالا) و در ادامه جلب سرمايه گذاريهای خارجی در صنايع رو به رشد از اقدامهای ضروری به نظر ميرسد. بامشاد - هلند

تا به حال نفت و گاز و سوختهای فسيلی ارزانترين شکل توليد انرژی بوده که خود باعث عدم رغبت کشورها به سرمايه گذاری در پروژه های مختلف توليد انرژی ميباشد. بنظر من کشورهای پيشرفته بايد در بالا بردن قيمت نفت سهيم باشند و بالا بودن قيمتها در درازمدت به ضرر کشورهای صادر کننده نفت و به سود کشورهای مترقی است بدين صورت که تبادل کالا پاياپای بوده يعنی بر فرض اگر ايران نفت را به قيمت گران بفروشد مجبور است متقابلا قطعات تکنولوژی مورد نياز خود را در درازمدت گران بخرد با مثال ساده می بينيم کشورهای مترقی ضرری از گرانی نفت نمی کنند اما اگر اين طلای سياه برای مشتری گران تمام شود کشورهای مترقی که قبلا سرمايه گذاری در پروژه های توليد انرژی برايشان مقرون بصرفه نبود حالا با رغبت تمام دنبال اين مسئله را گرفته و انسان در آينده نزديک انرژی ارزان قيمت و سالم را جايگزين نفت خواهند کرد پروژه هايی که ميتوان روی آنها کار کرد انرژی باد - انرژی خورشيدی - انرژی جزر و مد - انرژی دريايی و کشت و برداشت بعضی از محصولات را ميتوان نام برد. ديندار - آخن آلمان

انرژی هسته ايی تنها راه ميباشد، ارزان، پرقدرت، سهل الوصول بودن و .. همه دال بر اين است که بشر راهی جز استفاده از آن در آينده را برای دستيابی به انرژی ندارد. اما مسئله ايی که بايد مورد توجه قرار بگيرد آنست که اول از اين انرژی برخلاف انرژيهای ديگر ميتوان در وجوه غير صلح آميز نيست استفاده نمود و ثانيا کشورهای صاحب اين تکنولوژی به دنبال آپارتايد هسته ايی بوده و اين دو ميتواند جهان آينده را به چالش بزرگی بکشاند. بنابراين بايد کشورهای جهان همگی متحد شده تا بتوانند برای استفاده از اين انرژی مشکلات را از جلوی پای خويش بردارند. تا نه کشورهای ضعيفی مانند کره شمالی يا اسرائيل پشت نقاب تخريبی آن بتوانند جايگاهی بيابند و نه کشورهايی قدرتمندی مانند آمريکا و انگلستان کشورهای خواهان آنرا استعمار نمايند. ربيعی - تهران

اينکه پنجاه سال بعد انسان ها از چه انرژی استفاده مينمايند معلوم نيست ولی امکانات بهره برداری بيشتر از نرژی خورشيد ، برق و انرژی اتمی صورت خواهد گرفت. فياض الکوزی - کابل

من اميدوارم که هرچه زودتر نفت تمام بشود تا تنها محيط زيست شناخته شده جهان از بين نرود. بهترين انرژی همان انرژی است که بدن ما را به حرکت در می آورد. ما بايد به پيشرفت علم در زمينه Nanotechnology کمک کنيم تا هرچه سريعتر به آن فن آوری برسيم و بتوانيم بوسيله فوايد آن به هر کاری که می خواهيم بکنيم برسيم بی آنکه محيط زيست را آلوده کنيم. قيمت نفت هم اگر افزايش يابد به نفع تمام کشورها است چون سياستمداران جهان که هيچکدامشان به علم توجه نمی کنند، مجبور به انتخاب روشهای ديگر تامين انرژی می شوند. شهاب برادران ديلمقانی - تهران

نفروختن سوخت از سوی دول شرقی به کشورهای غربی بهترين راه حليست که جهان مستبد و فاشيستی دول غربی را شايد به تفکر وادارد که منافع حتی حيوانات را در کشورهای غربی در نظر ميگيرند و حقوق ملی ملتها را به خاطر منافع خودشان زير پا مينهند . غرب بهتر است تعمقی در رفتارش نسبت به ديگرملل بنمايد. فری-نروژ

منابع تجديد پذير انرژی مانند انرژی باد، انرژی خورشيدی و يا ژئوترمال در آينده توسعه پيدا کرده و به شکل بسيار گسترده ای مورد استفاده قرار خواهند گرفت که البته کافی نخواهد بود و برای جبران کمبود انرژی شايد توسعه انرژی اتمی فعلا" بهترين گزينه باشد. ۲- تامين منابع مطمئن انرژی به عنوان يکی از مهمترين مسائل زيربنايی برای حفظ وضع موجود سياسی، اقتصادی و اجتماعی و نيز توسعه آنها مورد توجه همه کشورهای جهان بوده و هست. از آنجايی که تعداد کمی از کشورهای جهان توان تامين انرژی مورد نياز خود را دارند و بقيه کشورها برای جبران کمبود توليد انرژی مجبور به واردات آن هستند، مسايل مربوط به انرژی نقش بسيار مهمی را در سياست بين المللی ايفا می کند. دسترسی به منابع انرژی برای حفظ قدرت و حاکميت از دلايل عمده بروز تنشهای اخير در جهان محسوب می شود. ۳- منابع نفت در کشورهای عمده توليد کننده آن که اغلب در خاورميانه قرار دارند به عنوان مهمترين ابزار توسعه و ارتقاء سطح زندگی و همچنين ابزار کنترل روابط و سياست بين المللی، مورد استفاده قرار ميگيرند. با توجه به اينکه اين منابع روزی به پايان خواهند رسيد، و اقتصاد اين کشورها به شدت متکی به نفت است، به نظر ميرسد که تعامل با قدرتهای جهانی محيط مناسبی را برای اصلاح اقتصاد وابسته به نفت بوجود خواهد آورد. بعلاوه افزايش سرمايه گذاری از محل منابع حاصل از فروش نفت برای ارتقاء تکنولوژی توليد انرژی های جايگزين نفت بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد. فرهاد درخشان - دانشگاه لوند- سوئد

کشورهای شرور خاورميانه علاوه بر شرارت ذاتی خويش سعی ميکنند که تخم شرارت را برای نسلهای بعد از خود نيز بکارند. يکی از اين دست مسائل را ميتوان در مسئله انرژی جستجو کرد. شايد حدود هشتاد سال و يا بيشتر باشد که ايران کشور صادرکننده نفت است و بگذريم که تابحال گفته شده که نفت ما بوسيله جهانيان به يغما رفته است. حال که دنيا به دنبال انرژيهای جايگزين ميگردد ما مانده ايم و يک کشور ويران که هر آنچه بدست آورده ايم را صرف مسائل بيهوده و جنجالهای مقطعی کرده ايم و هفتاد ميليون جمعيت!؟ در دوره ما که با وجود درآمدهای نفتی اين همه در دنيا آتش افروختيم پس وای به حال دنيا در نسلهای بعدی که درآمد نفتی هم ندارند!؟ حالا هم به جای احساس خطر کردن با بی مسئوليتی تمام به بهانه توليد انرژی از راکتورهای اتمی به دنبال بمب اتمی و غنی سازی اورانيوم هستيم. تمام انرژی و بنيه اقتصادی کشور را معطل اين کار بيهوده کرده ايم ... سعيد - تهران

 
 
اظهار نظرهای خود را بفرستيد
 
نام
شهر
نشانی الکترونيکی
تلفن*
* اختياری
اظهار نظر
 
  
اطلاعات شخصی شما تنها برای بررسی اظهارنظرتان توسط بی بی سی استفاده خواهد شد
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران