BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
صدای شما
به روز شده: 16:27 گرينويچ - سه شنبه 18 ژانويه 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
زن بودن در جوامع اسلامی: چند تجربه
 
.
'ترازوی عدالت جنسيتی در هيچ جامعه ای متوازن نيست'
در مقالات زير که توسط زنان در کشورهای مختلف اسلامی نوشته شده است، تلاش شده تا نمايی کلی از وضعيت زنان، از جمله از جنبه های حقوقی، سياسی، اجتماعی و خانوادگی ارائه شود. برای خواندن هر مقاله روی لينک مربوط به آن کليک کنيد. در پايين صفحه نيز ديدگاه های شما در اين زمينه آورده شده است:


سکينه آتان، وکيل دادگستری در ترکيه


سعودتو مهدی، دبيرکل سازمان غيردولتی مدافع حقوق زنان WRAPA در نيجريه


شکريه بارکزی، سردبير نشريه آينه زن در افغانستان

.


گيتی پورفاضل، وکيل دادگستری در ايران

.


نورسياهبانی کاتجاسونگ کانا، وکيل دادگستری در اندونزی

.


سلطانه کمال، مدير سازمان مدافع حقوق بشر عين السالش کندرا در بنگلادش

.


سعديه صلاح الدين، روزنامه نگار، در پاکستان

.


هلا فوزی، خبرنگار، در مصر

.


گزيده ای از نظرات شما

هنگاميکه بخاطر اشتباه در انتخاب همسر بی مهر و معتادی که هنوز زندگی با او را شروع نکرده بودم تصميم به جدائی گرفته و به دادگاه مراجعه کردم، از زن بودن خود پشيمان شدم. پيش خدا شکايت کردم که چرا مرا بعنوان زن (و مسلمان) آفريد. با مراجعه های مکرر در طی ۵ سال در دادگاه و چندين بار باطل اعلام شدن پرونده ام، بيشتر اين حس پشيمانی در من بروز کرد. متوجه شدم که چه ناعدالتيهائی در مورد زنان حکمفرماست و زنان جامعه ما حق تصميم گيری در مورد سرنوشت خود را ندارند و در بسياری موارد فقط بايد سوختن و ساختن را برگزينند. متأسفانه جامعه ما يک جامعه اسلامی است که قوانينی که زمان پيامبر وضع شده هنوز بر آن حاکم است و از آن زمان تا کنون هيچ گونه تعديلی نشده است زيرا تعديل آن به ضرر خيلی هاست. بنظر من اسلام و جامعه اسلامی به زنان به ديد يک انسان نگاه نمی کند و زن را موجود وابسته ای ميداند که هيچ حق انسانی ندارد و تمام حقوق را برای مردان می خواهد (از قبيل طلاق، ديه، ارث، قضاوت و غيره) و در آيه ۳۴ سوره نساء به مردان يادآوری کرده که "اگر زنان مطيع شما نشدند، آنها را تنبيه کنيد". ديگر خودتان قضاوت کنيد. مهسا- تهران

اين متن را جهت ارسال نظرات مربوط به زن بودن در جوامع اسلامی: چند تجربه نگاشتم، اما به موقع ارسال ننمودم تصور کنم چندان با قضيه زنان غربی بی ارتباط نباشد چرا که مطمئنم با يک زن غربی اينگونه در دادگاه رفتار نمی کنند. تا هنگاميکه گذر خود فرد به دادگاههای به اصطلاح اسلامی که ادعای اجرای قوانين اسلامی را دارند نيافتد، هنوز عمق فاجعه جامعه مردسالار را درک نمی کند مخصوصا آنکه در يک خانواده روشنفکر بزرگ نشده باشد. همه چيز را از نوشته ها، فيلمها و کتابها و يا نقل قولها دريافت می کنيد ولی پس از آنکه خود درگير ماجرا می شويد تازه به عمق فاجعه به اصطلاح قوانين اسلامی پی می بريد! من يک تحصيل کرده ام و دارای فوق ليسانس می باشم و نيز همسرم (که به زودی از او جدا می شوم چون آنقدر درايت داشتم که کاملا به شعارهای روشنفکرانه همسرم اعتماد نکنم و حق طلاق، اشتغال، خروج از کشور و تحصيل را در عقدنامه گرفته ام) دارای فوق ليسانس می باشد. پس از يک بحث شديد که به ضرب و شتم من انجاميد و پس از شکايت من و مراجعه به پزشکی قانونی که ضرب و شتم را تاييد نمود. قاضی از من شاهد خواست و نظر پزشکی قانونی را مؤيد ادعای من ندانست! جالب اينکه حتی در مورد عدم پرداخت نفقه اصلا به خود زحمت ندادند که از او که ادعای پرداخت داشت، مدرک بخواهند. از ايشان پرسيدم اگر او ادعای عدم تمکين مرا نموده بود، باز هم از او در نيمه شب شاهد می خواست؟ اگر کسی آبروداری کند و همسايگان را به کمک نطلبد محکوم است؟ اين سيستم به اسم اسلام هر کاری می کند ولی تا جاييکه منافع مردان را برآورده نمايد و اگر زنی به دنبال احقاق حق خود باشد به انواع دستاويزها متوسل می شوند تا در آخر او از حقش بگذرد واز اينکه صدای حق خواهی بلند نموده پشيمان شود. کجاست اين حمايت از زن که اينان به اسم اسلام مدعی آن می باشند؟ ارث را به دليل آنکه ادعا می کنند مرد در هر حالت نفقه می پردازد نصف مرد تعيين می کنند ولی بعد که طلب نفقه می کنی می گويند خودت حقوق بگير هستی. در سيستم اداری نيز به يک زن کمتر می پردازند چرا که استدلال می کنند مرد نفقه می دهد و حق عائله مندی به زن تعلق نمی گيرد اما در سيستم کار کمتری به تو ارجاع نمی شود و همان کار را با کيفيت بهتر و دقيقتر با دريافت کمتر بايد انجام دهی. خلاصه کلام آنکه وضع زنان در جوامع به اصطلاح اسلامی بسيار اسفبار است. (بحث ديه و ازدواج و ... را پيش نمی کشم.) شهره - تهران

چرا از جامعه خودمان شروع نمی کنيم که زن هيچ جايگاهی ندارد. يک زن نمی تواند مهندس هواپيما باشد(عملاً). ديه اين موجود که فقط وظيفه اش اطاعت ميباشد نصف مردان ميباشد و ارثيه اش نصف مردان و ... رحيمه اکبری - تهران

زن در کشورهای غربی يک انسان مثل مرد شناخته شده که در کشورهای اسلامی اينطور نيست. نمونه بارز آن حکم سنگسار برای ليلا است. ولی برای مردانی که با او ارتباط داشته اند حکمی صادر نشد. مهرداد - سوئيس

زن وسيله خوش گذرانی مرد نيست. درجوامع غربی اين برداشت از زن شده است. زن کسی است که پيامبر پرورش ميدهد وهزاران انسان با شخصيت ديگر همه از زن است. مردها خود ميدانند چطور به زن نگاه ميکنند، خصوصا جوامع غربی بعنوان يک ابزارخوش گذرانی. ولی درجوامع اسلامی زن ارزش است و مورد احترام ميباشد. بايد باديد باز نگاه کرد خلاصه زن نبايد دست به دست بچرخد. ابراهيمی - تهران

به نظر من زن بودن در غرب يا شرق و يا در هر جامعه ای که باشد، اگر تعادل از لحاظ رفتار، افکار، عقايد و ... باشد و همچنين دارای خانوادهای که از لحاظ فکری در سطح بالايی باشد زن می تواند موفق باشد. ولی خوب بايد بگويم که طرز نگاه به زن ارتباط زيادی به اسلام ندارد بلکه به فرهنگ آن جامعه بستگی دارد. برای مثال کشوری مانند سوريه هم زن محجبه دارد و هم بی حجاب. ولی در کشور ما افراط زيادی به نام حقوق زن به زنان می شود، به طوريکه ما زنان نمی توانيم ايده ها و تفکرات خود را پياده کنيم. من منکر اين قضيه هم نمی شوم که در غرب زنان بيشتر از ما راحتتر و آزاد تر (در مسائل غيرجنسی) می باشند. فريبا - تبريز

زن در اسلام برابر است با نصف يک مرد( قانون ارث و شهادت.) از اين دين ... انتظار ديگری نمی توان داشت. صدف - تهران

به نظر بنده زن بودن درجوامع اسلامی و يا در جوامع غير اسلامی يک انسان بودن است و بس. پس با زنان طوری رويه شود همچنين که فرمان ها از طرف بزرگان در دست است. در اسلام زنان از حقوق مطلوب بر خوردار هستند، ولی متاســفانه بعضی مسلمانان حقوق زنان را يا ندانسته و يا دانســته ولی قبول دار نشده قضاوت ميکنند. قيس احمدی - مزار شريف

زن در اسلام يعنی هر چه مرد می گويد درست است و بايد عمل کرد. جوامع غربی را موفق تر ميدانم. زن آزاد می تواند خودش تصميم بگيرد و ضرورت به ترغيب و تشويق نخواهد داشت. روزما

من از دولت جديد افغانستان می خواهم که فکرشان به حقوق زن در افغانستان باشد در گذشته ما شاهد ظلم ستم برعليه زنان بوديم به نظر من زن هم يک انسان است ومرد هم همين طور. بايد حقوق زن مرد در همه جا يکسان باشد و مرد نبايد حقوق زن را زيرپا کند و آميد وارم در آينده همينطور باشد. حسين محمدی - تهران

من يک دانشجو افغان در ترکيه هستم. با تحقيقات و بررسی های که بنده در مدت اقامت در مورد حقوق زن درجمهوری ترکيه انجام دادم. زنان در ترکيه نود و پنج درصد آزاد هستند و هرکاری که در چارچوب قانون می کنند بنابر تقاضای خويش انجام ميدهند ولی اينکه در شرق ترکيه و يا غرب آن فرق مساله اسلاميت وفرهنگ عرب و اروپا مورد بحث قرارميگيرد. درشرق ترکيه زنها نمی توانند به قانون اساسی جمهوريت مطابق ميل خود عمل کنند انگار فاميل و شوهر اجازه دهد ولی درغر ب ترکيه همانند اروپا زنها ميتوانند رفتارهای دلخواه خود را بدون اجازه فاميل و شوهر انجام دهد. هدف اين است که هيچ حکومتی تا هنوز شرق و غرب ترکيه را درمواضع حقوق زن و زناشويی منسجم نکرده که مشکل بزرگ هميشه در افکار مردم عامه نهفته است. خليل الرحمن سلحشور - ازمير ترکيه

به تمام مردانی که مثل آقای صادقی از غزنی اعتقاد دارند که اسلام برای زن ارزش خاصی قائل است می گويم که شما نمی توانيد بفهميد حتی برای يک لحظه که زنان در ايران چه رنجی زير دست آقايانی می کشند که تمام حقوق انسانی را برای خود مجاز و برای زنان اگر دلشان بخواهد مجاز می کنند. البته اسلام به زن اهميت ويژه ای داده اما در صورتی که جنس شما اجازه اجرای اسلام واقعی، نه آنچه فعلا می بينيم را بدهد. مثلا يکی از دستورات اسلام اين است که اگر زن بخواهد می تواند کارهای منزل را انجام ندهد يا در مقابلش پول بگيرد، اما کدام يک از شماها اجازه می دهيد چنين چيزی در منزلتان روی بدهد؟ در حاليکه همه شما از همان بچگی زن بدبخت را به چشم کلفت بی چون و چرا نگاه کرديد؟ هنگامه - تهران

در اسلام، به جز چند استثنا در جهان، به طور کلی زنان را از جنس درجه دو به حساب می آورند... اما در جوامع اسلامی وضع از متوسط جهانی بسيار بدتر است چرا که متون اسلامی دلالت بر ارجح بودن مردان دارند. اگر نگاهی چند به رساله آيات عظام بياندازيم متوجه می شويم که در ايران کنونی از بسياری از نظرات آقايان عدول شده است حال آنکه قوانين کنونی جامعه ايران نيز به شدت مردسالار است. جوامعی که دين را از سياست زدوده اند مشارکت زنان در زندگی جمعی بسيار بيشتر و جدی تر می باشد. هيوا - تهران

البته بحث آزادی زنان بايد به طور ريشه ای مورد مطالعه قرار گيرد و بهترين راه حل يک حرکت فرهنگی از متن خانواده ها می باشد، نداشتن حجاب و داشتن روابط نامحدود، دادن آزادی به زنان نيست، بلکه نوعی فرِِيب می باشد. آزادی داشتن، حق اظهار نظر در اموری می باشد که به يک خانواده يا جامعه مربوط می باشد. بايد طوری فرهنگ سازی شود که به زن به ديده يک موجود ضعيف که قادر به انجام برخی از کارها نيست، نگاه نشود و زن و مرد تحت يک عنوان واحد انسان شناخته شوند. ح. ف - تهران

برخی از زنان مبارزات طبقاتی خود را در لوای دين می بينند و از دين برای مطرح شدن و يا مورد توجه قرار گرفتن استفاده می کنند که نوعی اسفاده ابزاری است، از اين رو خود را در حمايت پوشش تحميلی قرار می دهند در حاليکه اگر آگاهی بيشتری از ساز و کار مسايل اجتماعی و اقتصادی و سياسی داشته باشند به اين نتيجه خواهند رسيد که تنها نگاه رعايت حقوق بشر که همانا حقوق "ديگری" است شرايط يک زندگی امن و با عزت را برای زنان به بار خواهد آورد. پس از قرنها تحمل حقارت گويا برخی از زنان عزت انسان بودن خود را از دست داده اند. آزاده - تهران

به نظر من اسلام هيچ محدوديتی برای زن قرار نداده است. زيرا زن در اسلام از احترام و استقلال خاصی برخوردار است. اسلام مخالف آزادی زن نيست بلکه حامی و پشتيبان استقلال زن است. در اسلام زن از جايگاه خاصی برخوردار است. علی صادقی - غزنی

در پاسخ به آقای خليل: اصول واقعی اسلام اين نيست که اجرا می شود. بهتر است تعاليم واقعی اسلام را از کتب معتبر به دست آوريم نه از کتب تحريف شده و يا حکومتهايی که آن را اجرا می کنند. اينها ملاک و ميزان نمی باشد. بهار - مکزيکو

اگر آقايان محترم به حق خودشون قانع باشند بخش زيادی از مشکلات خانم ها حل می شود. از طرف ديگر در کشورهای اسلامی محدوديت و تعصب روی خانم ها خيلی بيشتر است و آقايان به خودشان اجازه می دهند در تمام کارها و حقوق شخصی خانم ها دخالت کنند و به طور کلی اگر آقايان محترم کمتر در کارهای خانم ها دخالت کنند و خانم ها هم کمی بيشتر به فکر دفاع از حق خودشان باشند اوضاع از اين که هست بهتر می شود. الهام - تبريز

شايد کسانی که در دوران پيش از انقلاب در ايران زندگی کرده اند همچون خود من به خاطر داشته باشند که با وجود مشکلات و کم توجهی از جهاتی به حقوق خانمها اما خانواده ها از استحکام بالايی برخوردار و درصد طلاق بسيار ناچيز و ترس از خدا و پيغمبرهمواره وجود داشت. اما امروزه با آمار بالای طلاق و به اجرا گذاردن مهريه ها به وسيله خانمها، گسستن خانواده ها، گسترش فساد و حتی فرستاده شدن دختران معصوم ايرانی به کشورهای همجوار مواجه هستيم. بنابراين بحث اصلی عملکرد حکومتهاست و نه درستی يا نقص قوانين مذهبی يا اسلامی. امير - تهران

زن در جامعه اسلامی الگوی شهامت، دليری و همچنان مادر، خواهر و همسر، نه بازيچه و نه وسيله نمايش نماد خوشبختی، اما در جامعه ای که اسلام حقيقی حاکم باشد نه اسلام دروغين. مهشيد - بدخشان

سخن، سخن ضعيف و قوی نيست و صحبت از حق دادن و گرفتن نمی باشد. در طول گذر تاريخ جدال بر سر تنازع بقا عاملی شد که انسان امروزی بتواند سر از آستين اجتماع حيوانی برون آورد و در اين راستا تفاوت های ظاهری پيکره در ميان انسان ها تنها عاملی برای تداوم بقا بود که امروزه به بزرگترين سد در برابر هجوم خرد تبديل شده است. زن يک انسان است و تا زمانی که خود را به عنوان انسان نشناسد هرگز از هيچ گذرگاه کهنه و استواری نمی تواند حق بخواهد و بگيرد. زنان مجرمند از آن جهت که خود مشتاقند خويش را زن بشمارند و ديگران را مرد. انسان در بطن انديشه و مغز خود انسان است. آينده هرگز شما را بر اساس شهوت و جنسيت نخواهد شناخت. در رقابت آتی انسان برون می شود اما تنها افسوس از اينست که اين آينده چه زمانی خواهد رسيد. رفيع عاصمی

زنان محترم برای اينکه در جامعه حضور فعال داشته باشند، با داشتن سه مشخصه بدون اينکه خود آسيب ببينند يا جامعه از آنها آسيب ببيند موفق خواهند بود و آن سه مشخصه علم، عفت و عبادت است. بانوان محترم اگر عالم عفيف و عبادتکار باشند بالاترين مناصب را کسب خواهند نمود بدون اينکه به جامعه آسيب برسانند يا خود آسيب ببينند. بانوان محترم بندگان خوب خداوند سبحان هستند و خداوند بهترين توجه به بندگان خوب خود دارد. آن کسی که زنان را کتک می زند، موجودی وحشی بيش نيست. و بايد اين موجود وحشی را به جای خود نشاند. من به يقين می دانم هر کس به خدا اعتقاد ندارد به بندگان او آسيب می رساند. هدايت اله طاهری - تهران

شکی نيست که زن در جوامع غربی بازيچه دست مردان است و آزادی جنسی زنان را که تنها هدف آن ارضای شهوت مردان است به حساب ارزش قائل شدن برای زن می دانند. در صورتيکه در جوامع غربی زنان ممکن است بيشتر از مردان برای گذران زندگی بيرون از خانه کار کنند. سيد قوام الدين قوامی - مشهد

به نظر من حتی يک مقايسه سطحی بين زنهای جوامع مسلمان و جوامع غير مسلمان به راحتی به ما نشون ميده که زنها به شدت توسط اسلام سرکوب می شن چون غير از اينهم نبايد باشه قوانينی که برای اعراب ۱۴۰۰ سال پيش تبيين شده نمی تونسته مترقی تراز اين بوده باشه. ولی به هر حال اين خود زنها هستن که بايد ديدگاه ها رو نسبت به خودشون عوض کنند و برابريشون رو با مردها در هر زمينه ای به اثبات برسونن. مجتبی - زنجان

من چند روز است که اظهار نظرها را می خوانم. هيچکدام نظر اسلام نيست اين افراد هيچکدام اظهار نظر بيطرفانه نکرده اند. البته اميدوارم گزينش از طرف شما نباشد و نظرات مخالف نظرخودتان را نيز منعکس کنيد در اسلام برای همه خوبيها الگو وجود دارد والگوی زيبای زن فاطمه است. آنان که مقام فاطمه را درک کنند گوشه گيری نمی کنند و فقط وقتی درس خواندند اظهار وجود نمی کنند. پيامبر اسلام فاطمه را مادر و پدرش خطاب می کند و رهبر انقلاب ايران می گويد از دامان زن مرد به معراج می رود. رحمان - تبريز

به نظر من ما بايد از فراز تاريخ و اسطوره به مساله زن نگاه کنيم. يک زمان ما در اسطوره هايمان زن سالاری و جامعه زن سالار داشتيم و زنان تا حد ايزد بالا رفتند و چندين هزار سال جوامع ابتدايی به صورت زن سالار اداره ميشد. حتی در اشيا مکشوفه مربوط به تمدن عيلامی و حجاريهای مربوط به مصر و ديگر تمدنها زن سالاری کاملا مشهود است و ما بايد در مسايل اجتماعی کمی صبر و حوصله به خرج دهيم تا تکامل و تحول حلزون وار خود را طی کند. از کجا معلوم که روزی دوباره جوامع زن سالار نشود و مردان برای کسب حقوق از دست رفته خود تلاش نکنند. حجت هاشمی - مرودشت

من همه اين نظرها را مطالعه نمودم، ولی اختلاف نظر در اين جا قوانين اسلامی و غيراسلامی می باشد. اسلام حق مساوی برای زن ها قائل است، ولی در جهان امروز بدبختانه که زن از رسوم کشورهای غيراسلامی پيروی می کند، حتا اندکی احترام به قوانين اسلامی نمی گذارد چيزی را که اسلام بر آنان هدايت می کند پيروی از آن صورت نمی گيرد. صرف می خواستم بگويم که در اسلام حق زن و مرد مساوی بوده نمی تواند، ولی ظلم هم در برابر آنان کاری ناپسند است. قيام الدين - کابل

تا هنگاميکه گذر خود فرد به دادگاههای به اصطلاح اسلامی که ادعای اجرای قوانين اسلامی را دارند نيفتد، هنوز عمق فاجعه جامعه مرد سالار را درک نمی کنيم، مخصوصا آنکه در يک خانواده روشنفکر رشد نموده باشيد. همه چيز را از نوشته ها، فيلمها و کتابها و يا نقل قولها دريافت می کنيد ولی پس از آنکه خود درگير ماجرا می شويد تازه به عمق فاجعه به اصطلاح قوانين اسلامی پی می بريد! من يک تحصيل کرده ام و دارای فوق ليسانس می باشم و نيز همسرم (که به زودی از او جدا می شوم چون آنقدر درايت داشتم که کاملا به شعارهای روشنفکرانه همسرم اعتماد نکنم و حق طلاق، اشتغال، خروج از کشور و تحصيل را در عقدنامه گرفته ام) دارای فوق ليسانس می باشد، پس از يک بحث شديد که به ضرب و شتم من انجاميد و پس از شکايت من و مراجعه به پزشکی قانونی که ضرب و شتم را تاييد نمود. قاضی از من شاهد خواست و نظر پزشکی قانونی را مؤيد ادعای من ندانست! جالب اينکه حتی در مورد عدم پرداخت نفقه اصلا به خود زحمت ندادند که از او که ادعای پرداخت داشت، مدرک بخواهند! از ايشان پرسيدم اگر او ادعای نشوز مرا (عدم تمکين) نموده بود، باز هم از او در نيمه شب شاهد می خواست؟ اگر کسی آبروداری کند و همسايگان را به کمک نطلبد محکوم است؟ اين سيستم منحط به اسم اسلام هر کاری می کند ولی تا جاييکه منافع مردان را برآورده نمايد و اگر زنی به دنبال احقاق حق خود باشد به انواع دستاويزها متوسل می شوند تا در آخر او از حقش بگذرد واز اينکه صدای حق خواهی بلند نموده پشيمان شود! کجاست اين حمايت از زن که اينان به اسم اسلام مدعی آن می باشند؟ ارث را به دليل آنکه ادعا می کنند مرد در هر حالت نفقه می پردازد نصف مرد تعيين می کنند ولی بعد که طلب نفقه می کنی می گويند خودت حقوق بگيری! در سيستم اداری نيز به يک زن کمتر می پردازند چرا که استدلال می کنند مرد نفقه می دهد و حق عائله مندی به زن تعلق نمی گيرد اما در سيستم کار کمتری به تو ارجاع نمی شود و همان کار را با کيفيت بهتر و دقيق تر و با دريافت کمتر بايد انجام دهی! خلاصه کلام آنکه وضع زنان بسيار اسفبار است در جوامع به اصطلاح اسلامی! (بحث ديه و ازدواج و ... را پيش نمی کشم!) ش - تهران

زن در جوامعی که تابع دستورات قرآن هستند از کرامت بالايی برخوردار است. در چنين جوامعی زنان حضور فعالتری در امور سياسی و اجتماعی و فرهنگی دارند (چنانکه در جمهوری اسلامی ايران نيز چنين است). محسن - تهران

من زن را از کلمه اسلام جدا می دانم چون جامعه اسلامی آنقدر بر زن سخت گير است که حس آن را من حالا می کنم. وقتی خود را با يک زن خارجی مقايسه می کنم با هم فرق بزرگی را می بينم. فقط می گويم زن سازنده بهترين مکان است، چه آن مکان اسلامی باشد چه غير. عطيه حق خو - فنلاند

به نظر من بايد فرق بين مرد و زن نباشد تا زنها بتوانند اسقلال و آزادی خود را به دست گيرند و در امور اقتصادی کشور و خانواده کمک نمايد. حامد خالد - کابل

بايد بدانيم که در دين مبين اسلام حجاب به عنوان محدوديت مطرح نشده بلکه برای امنيت زن مطرح شده است. همچنين خوب است کمی به جوامعی که دم از حقوق زن می زنند نظری بيندازيم! بله، با کمال تأسف می بينيم که اين حقوق تنها نداشتن حجاب و داشتن ارتباط با هر کس ديگر است. در حقيقت در اين جوامع از زن به عنوان وسيله ای برای شهوت رانی استفاده می شود. خوب است بدانيم آمار جرايم جنسی در جوامع غرب بسيار بسيار بيشتر است. خوب است بدانيم تمايل به ازدواج کردن در جوامع غرب در حال پايين آمدن است زيرا اغلب داشتن ارتباط با زنان را از طريق سکس کلاب ها ترجيح می دهند. پس ببينيد اين آزادی نيست بلکه استفاده ابزاريست. رامتين - تهران

متاسفانه هيچکس دلش برای ضعيف نسوخته و نمی سوزد، بنابراين حق گرفتنی است نه دادنی. و متاسفانه انسان چه مرد و چه زن به خاطر بقای خود هميشه حق ضعيف تر از خود را ضايع می کند. در طول تاريخ مرد به خاطر قدرت فيزيکی خود هميشه به زن زور گفته است. ولی در جوامعه پيشرفته امروز زور بازو کم ارزشتر و نيروی عقل و علم پر ارزشتر می شود. به همين خاطر است که زنان تا حدودی توانسته اند که خودی نشان دهند و حقوق خود را حفظ کنند. در جامعه ای که زن بتواند تحصيل کند می تواند پا به پای مرد کار کند و قدرت بگيرد و خوشبختانه می بينيم که زنان دارند اين کار را می کنند. آن مردانی که دليل های مذهبی و يا فيزيکی می آورند و يا می گويند زن بايد بيشتر به خانواده برسد و به همين دليل جلوی زن را می گيرند متاسفانه از نيروی بازو استفاده می کنند و نه از نيروی عقل و علم و در نتيجه می بازند. من می دانم که بين زن و مرد از لحاظ فکری هيچ فرقی نيست. بنابر اين هر کاری که مرد می تواند بکند زن هم می تواند و بلعکس. ما چه بخواهيم و چه نخواهيم زن به آرزوی ديرينه خود يعنی برابری با مرد خواهد رسيد. منصور - امريکا

مشکل اساسی اينجاست که غربی ها نمی دانند که آزادی زن يعنی چه. آزادی به معنی روابط جنسی نيست، آزادی معنی وسيعتری دارد که بايد از اهلش سؤال کرد و اگر که فکر می کنند که حجاب مانع فعاليت در جامعه می شود فکر کاملاً اشتباهی می کنند. مختاری - تهران

به نظر من در همه جای دنيا آسمان برای زنها يک رنگ است. من نميدانم چرا مردان ميترسند ببينند زنی همپايه آنهاست. تنها روزنه ای که برای زنان هست در ايران همان داشتن تحصيلات عاليه است تا کمی از بار حقارتشان را کمتر کند. اما مطمئن هستم که مردان هرگز نمی توانند دنيای سرشار از محنت زنان را بفهمند چون تنها چيزی که برايشان مهم است ارضای ميل جنسی است در رابطه با زنان. هنگامه - تهران

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران