ایران چگونه جزو تولید کنندگان بزرگ گازهای گلخانه ای شده؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایران چگونه جزو تولید کنندگان بزرگ گازهای گلخانه ای شده؟

حمید چیت چیان وزیر نیروی ایران گفته ایران مجبور است به تعهدنامه زیست محیطی کاپ 21 پایبند باشد. این تعهدنامه از امضا کنندگان می خواهد تولید گازهای گلخانه ای را کاهش بدهند. آقای چیت چیان گفته ایران تعهد کرده تا 14 سال دیگر چهار درصد گازهای گلخانه ای کشور را کاهش دهد و در صورت عدم پایبندی به تعهدش ممکن است تحریم‌هایی حتی سختتر از تحریم‌های هسته‌ای متوجهش باشد. این درحالی‌ست که بارها در باره الزام‌آور نبودن تعهدات پاریس شنیده‌ایم. از سوی دیگر او اشاره کرده که سدهای ایران، مشکل تولید گاز متان دارند، چقدر گاز متانی که سد های ایران تولید می کنند می تواند بر تلاش ایران برای کم کردن میزان آلودگی تاثیرگذار باشد؟ شهریار صیامی گزارش می دهد.