آمریکا می‌گوید معامله بانکهای خارجی با تهران را آسانتر کرده؛ آیا راه تجارت خارجی با ایران باز می‌شود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آمریکا می‌گوید معامله بانکهای خارجی با تهران را آسانتر کرده؛ آیا راه تجارت خارجی با ایران باز می‌شود؟

از زمان اجرای برجام، ایران شاکی بوده که برغم پایبند بودن به توافق، آنچه از لحاظ مالی و اقتصادی انتظارش را داشته برآورده نشده و دلیل آن را قوانین پیچیده و سخت آمریکا می داند. بعضی دولتهای اروپایی هم از واشنگتن خواسته اند راه را برای انجام معاملات با ایران هموار کند. حتی، وزیر خارجه آمریکا هم شخصا دخالت کرده تا شرکتهای غیرآمریکایی را به معامله با ایران ترغیب کند. اما هیچکدام کارساز نبوده. حالا، وزارت دارایی آمریکا می گوید بعضی قوانینش را شفاف تر کرده تا روابط مالی و تجاری ایران را با موسسات مالی غیرآمریکایی آسانتر کند.

فرداد فرحزاد گزارش می دهد.