احمد شهید در پایان ماموریتش خواهان آزادی سه ایرانی دو تابعیتی شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

احمد شهید در پایان ماموریتش خواهان آزادی سه ایرانی دو تابعیتی شد

احمد شهید از ایران خواسته هرچه‌زودتر نازنین زاغری رتکلیف، کمال فروغی و باقر نمازی را آزاد کند. آنها تابعیت دوگانه دارند. احمد شهید که چند روزی بیشتر به پایان ماموریتش به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران نمانده، محاکمه خانم زاغری را غیرمنصفانه خوانده و درباره وضعیت سلامتی آقای فروغی و آقای نمازی ابراز نگرانی کرده است.

مجید خیام دار گزارش می دهد.