نوحه‌خوانی و آیین‌های عاشورا؛ روزنه‌ای برای آزادی موسیقی؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نوحه‌خوانی و آیین‌های عاشورا؛ روزنه‌ای برای آزادی موسیقی؟

آئین های حماسی مراسم عاشورا در روزهای اخیر با نواختن انواع سازهای موسیقی به اجرا گذاشته شده است. در همین حال به انگیزه های سیاسی، مدت هاست که بعضی از امامان جمعه به مخالفت با برگزاری کنسرت در شهرهای خود پرداخته اند. اقدامی که عقب نشینی دولت را درپی داشته و مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را وادار کرد که دیگر مجوز برگزاری کنسرت در شهرهای قم و مشهد را صادر نکنند. فرج بال افکن گزارش می دهد