گفنگو با فرج سرکوهی در مورد تخریب سنگ قبر محمد علی سپانلو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با فرج سرکوهی در مورد تخریب سنگ قبر محمد علی سپانلو

در تهران، سنگ قبر محمد علی سپانلو، شاعر، مترجم و پژوهشگر ادبی به طور کامل تخریب شده است. در هفته های اخیر، روند تخریب سنگ قبر چهره های نامدار افزایش یافته. «باربد گلشیری»، هنرمندی که طراحی و ساخت سنگ مزار محمد علی سپانلو را انجام داده، گفته که تنها یکهفته پس از نصب سنگ، بخشی از آن تخریب شد و مدتی بعد، این سنگ، به طور کامل با سیمان پوشانده شد. گفتگوی ما با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی را در این مورد ببینید..