اختلاف شورای نگهبان ایران و نمایندگان مجلس بر سر نظارت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اختلاف شورای نگهبان ایران و نمایندگان مجلس بر سر نظارت

اختلاف شورای نگهبان و نمایندگان مجلس درباره بحث نظارت بر نمایندگان بالا گرفته. از یک سو سخنگوی این شورا اصرار دارد که نظارت بر نمایندگان بخشی از وظایف شورای نگهبان است، ولی مجلسی ها می گویند وظیفه شورای نگهبان تا مرحله رای گیری و اعلام نتایج است. محمد امینی نگاهی کرده به این اختلاف ها که ظرف چند روز گذشته بیشتر به خبرها راه پیدا کرده.