آمریکا: تحریم‌های هواپیمایی ماهان به جای خود باقی است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آمریکا: تحریم‌های هواپیمایی ماهان به جای خود باقی است

وزارت خارجه آمریکا گفته تحریمهای این کشور علیه هواپیمایی ماهان ایران، به قوت خود باقیست. اخیرا گزارشهایی از پرواز ناوگان این هواپیمایی، به چند کشور اروپایی و آسیایی منتشر شده بود. آمریکا ۵ سال پیش این شرکت را به دلیل «روابط نزدیکش با سپاه پاسداران» و همینطور به «اتهام حمل اسلحه به سوریه و یمن» تحریم کرد. اتحادیه اروپا از این تحریمها پیروی نکرده است

شهریار صیامی گزارش می دهد.