انتقادهای رئیس جمهوری ایران در نمایشگاه مطبوعات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقادهای رئیس جمهوری ایران در نمایشگاه مطبوعات

حسن روحانی محدودیت ها علیه رسانه ها را محکوم کرد و گفت دولت در حال تدوین نظام رسانه‌ای است تا بسیاری از تخلفات به جای دادگاه در نظام رسانه‌ای بررسی شود. رئیس جمهوری ایران در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات سخن می گفت. او گفت نباید به بهانه های واهی قلمها را شکست و دهانها را بست.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.