ضبط کتاب‌های آیت الله شیرازی در قم توسط ماموران امنیتی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ضبط کتاب‌های آیت الله شیرازی در قم توسط ماموران امنیتی

نزدیکان آیت الله صادق شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم می‌گویند در شامگاه پانزده آبان، عده‌ای از ماموران امنیتی به مرکز نشر آثار فرهنگی این روحانی وارد شده و کتاب‌های او را ضبط کرده‌اند.