مشاور رهبر ایران: کنسولگری سعودی ها به کردهای ایران سلاح می دهد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشاور رهبر ایران: کنسولگری سعودی ها به کردهای ایران سلاح می دهد

یحیی رحیم‌صفوی، مشاور فرمانده کل قوای ایران، از همکاری دولت اقلیم کردستان عراق با عربستان سعودی ابراز نگرانی کرده و گفته رابطه ما با کردهای طالبانی خوب است اما با بارزانی ها چنین نیست. مقامهای ایران می گویند عربستان سعودی از کردهای مخالف دولت ایران مستقر در اقلیم کردستان عراق، حمایت می کند. سخنگوی اقلیم کردستان عراق در گفتگو با بی بی سی فارسی، همکاری با عربستان سعودی در حمایت از گروههای کرد مخالف ایران را رد کرد. شهریار صیامی گزارش می دهد.