سخنرانی نوش‌آفرین انصاری دبیر شورای کتاب کودک  در در مراسم تشییع توران میرهادی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سخنرانی نوش‌آفرین انصاری دبیر شورای کتاب کودک در مراسم تشییع توران میرهادی

نوش‌آفرین انصاری دبیر شورای کتاب کودک در سخنرانی خود در مراسم تشییع توران میرهادی در خانه هنرمندان با انتقاد از فضای آموزشی موجود گفت متولیان آموزش‌وپرورشِ ما احترامی به خودی‌ها نمی‌گذارند و به پژوهش دراین زمینه توجه نمی‌کنند. نگاه آنان به غرب کم‌عمق و شگفت‌انگیز است. آنها میرهادی‌ها، سهراب‌ها، مافی‌ها و یمینی‌شریفی‌ها را نمی‌بینند و الگوی خود را متاسفانه در جای دیگری جست‌وجو می‌کنند.

دبیر شورای کتاب کودک با اشاره به تلاشها و اهداف خانم میرهادی گفت ما برای فرهنگنامه نیاز به جای بزرگتر و امکانات مالی داریم. او برای کسانی که به توران میرهادی و آرمانهای او عشق می ورزند پیام فرستاد که در کنار شورا باشند و برای تحقق آرزوهای خانم میرهادی کمک کنند.