تخریب شهرک زیتون، حاشیه ها و احبار ضد و نقیض
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تخریب شهرک زیتون، حاشیه ها و اخبار ضد و نقیض

یک عضو شورای شهر تهران گفته درگیری که در حاشیه تخریب شهرک زیتون در شرق تهران رخ داده، لفظی بوده و زد و خوردی نشده. این در حالی است که بعضی از ساکنان این شهرک گفته اند که درگیری بین افراد شهرداری که به همراه نیروی انتظامی برای تخریب ساخت و سازها آمده بودند، به زخمی شدن عده ای منجر شده است. این زمین ها جزو منابع طبیعی اعلام شده، برای همین مالکان اجازه ندارند در آن ساخت و ساز کنند.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد.