کمیته سازمان ملل ایران را ترغیب به رفع محدودیت های 'آزادی اندیشه' کرد

داربست اعدام حق نشر عکس Getty Images

یک کمیته سازمان ملل ایران را ترغیب کرده است به بازداشت های خودسرانه و "ناپدید شدن های اجباری" پایان دهد و به طور جدی نسبت به محدودیت های شدید بر آزادی تفکر، عقیده و مذهب ابراز نگرانی کرده است.

کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل روز سه شنبه این بیانیه را با ۸۵ رای موافق، ۳۵ رای مخالف، و ۶۳ رای ممتنع تصویب کرد.

این بیانیه از قول رئیس جمهور ایران برای رفع تبعیض علیه زنان و اقلیت های قومی و همچنین ایجاد فضای بیشتر برای آزادی بیان استقبال می کند.

اما همچنین نسبت به آمار بالای اعدام ابراز نگرانی می کند و از ایران می خواهد قوانین و رویه هایی که ناقض حقوق زنان و دختران است را حذف کند.

گزارش سالانه کمیته سوم مجمع عمومی از جمله به ادامه سرکوب پیروان مذهب بهایی در ایران اشاره می کند.

بانی دوگال نماینده جامعه جهانی بهاییان در سازمان ملل در واکنش به این بیانیه نوشت: "مسلما در مورد بهاییان ایران اوضاع بدتر شده است. دولت از جمله تاکتیک هایش را به شکل های پیشرفته تر سرکوب اجتماعی، اقتصادی و آموزشی تغییر داده به طوری که تهیه سند در مورد این سرکوب ها دشوارتر شود."

او از جمله به پلمپ "بیش از ۱۰۰ مغازه بهاییان در سراسر ایران" پس از آنکه بهاییان به احترام ایام مذهبی خود کار را تعطیل کردند اشاره کرد.

موضوعات مرتبط