شرم؛ انتقام و اخاذی در اینترنت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شرم؛ انتقام و اخاذی در اینترنت

انتقام و اخاذی در اینترنت با انتشار تصاویر برهنه، گاهی قربانیان را به مرز خودکشی کشانده است. داستان بعضی از قربانیان را در مجموعه شرم بی‌بی‌سی دنبال کنید. مجموعه شرم در بی‌بی‌سی فارسی از روز پنجشنبه ۲۷ آبان در وبسایت و از روز شنبه ۲۹ آبان در رادیو و تلویزیون به موضوع باج‌گیری و رسوا کردن دیگران در دنیای آنلاین می‌پردازد.