نخستین اظهار نظر رهبر ایران درباره انتخاب دونالد ترامپ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نخستین اظهار نظر رهبر ایران درباره انتخاب دونالد ترامپ

درنخستین واکنش به نتیجه انتخابات آمریکا، آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در یک سخنرانی گفته: نه عزا می گیریم نه شادی می کنیم. او همه روسای جمهوری آمریکا را سروته یه کرباس می داند و می گوید، هرکدام که آمده فقط شر رسانده است. این درحالیست که بازبینی در توافق هسته ای با ایران، احتمالا یکی از موضوع ها در سیاست خارجه جدید آمریکا خواهد بود. اما از طرف دیگر، شرکای اصلی بین المللی ایران، یعنی روسیه و سوریه از آمدن آقای ترامپ خرسندند. شاید همین دو راهی است که جمع بندی آیت الله خامنه ای را شکل می دهد. گزارش ژیار گل در اینباره را ببینید.