تلاش ایران و اروپا برای برقراری مبادلات بانکی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش ایران و اروپا برای برقراری مبادلات بانکی

ایران می گوید توافق هسته ای میراثی بین المللی است و هیچ کشوری نمی تواند سرخود جلویش را بگیرد. علی ماجدی، سفیر ایران در آلمان در کنفرانس بانکداری فرانکفورت گفته ایران می داند نظام بانکی اش باید برای ارتباط با جهان به روز شود. نماینده اتحادیه اروپا هم گفته هر کاری که لازم باشد برای برقراری رابطه بانکی ایران با جهان می کند ولی بانک ها را نمی توان مجبور کرد که با ایران کار کنند. گزارش امیر پایور را ببینید.