برگزاری مراسم جشن "خاونکار" اهل حق ها در دالاهو کرمانشاه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برگزاری مراسم جشن "خاونکار" اهل حق ها در دالاهو کرمانشاه

هفته گذشته پیروان آیین یارسان، یا اهل حق با تنبور نوازی و سروده های مذهبی یکی از مهمترین مراسم مذهبی خود را جشن گرفتند. بیشتر پیروان یارسان در استان کرمانشاه زندگی می کنند. در سالهای گذشته به اشتباه آنان را علی الهی یا شیطان پرست می خوانند. بسیاری از پیروان این آیین باور خود را پنهان می کنند. اما در سالهای جوانان یاری آداب و رسوم مذهبی یارسان را در فضای مجازی منتشر می کنند.

ژیار گل گزارش می دهد.