قتل‌های زنجیره ای: زخمی که هنوز باز است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قتل‌های زنجیره ای: زخمی که هنوز باز است

ماموران امنیتی در ایران از برگزاری مراسم یابود قتلهایی سیاسی جلوگیری کردند که هجده سال پیش جامعه را در شوک فروبرد و به وجهه بین‌المللی رئیس جمهوری اصلاح طلب لطمه زد. روز اول آذر در تقویم سیاسی ایران با ضربه‌های چاقو به پیکر زن و شوهری ثبت شد که اولین قربانیان قتلهای زنجیره‌ای بودند. داریوش و پروانه فرهر. زمانی که جسد چند نویسنده وفعال سیاسی دیگر یافت شد، بهت و ترس جامعه را فرا گرفت و بسیاری از چهره‌های منتقد حکومت دست از جان شستند. ولی جنجال‌های بعد از آن، رهبران حکومت را در شرایطی دشوار قرار داد و زمینه استعفای وزیر اطلاعات را فراهم کرد. حدود دو دهه بعد از آن حوادث، چرا هنوز شاکیان پرونده از ظلمی آشکار به خود حرف می زنند و چرا هنوز حساسیت حکومت سر این موضوع فروکش نکرده؟ دراینباره بیشتر حرف می زنیم اول گزارشی از محمد امینی