مشاور سابق دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل اتهام گزارش 'کذب' مالیاتی را پذیرفت

وزارت دادگستری آمریکا حق نشر عکس AP

احمد شیخ زاده که زمانی به دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل مشورت می داد روز دوشنبه اتهام اظهارات کذب در برگه مالیاتی و تلاش برای نقض قانون تحریم های آمریکا را پذیرفته است.

به گزراش خبرگزاری رویترز آقای شیخ زاده، ۶۰ ساله، در دادگاهی در بروکلین اتهام تلاش برای نقض قانون "اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی" و کمک به پر کردن برگه های مالیات بر درآمد حاوی اطلاعات کذب را پذیرفت.

استیو زیسو وکیل آقای شیخ زاده گفت که او در توافقی با دادستان ها قبول کرده که از حکم حدکثر ۵ سال و ۳ ماه زندان تجدید نظر نخواهد.

حکم مجازات او روز ۳۰ مارس اعلام خواهد شد.

آقای شیخ زاده که ماه مارس گذشته بازداشت شد و با قرار وثیقه آزاد بود همچنین قبول کرده است ۱۴۷ هزار دلار به دولت بپردازد.

دادستانی نیویورک گفت که آقای شیخ زاده از سال ۲۰۰۸ مشاور دفتر نمایندگی ایران در نیویورک بود و حقوق خو را به صورت نقد دریافت می کرد.

دادستانی گفت که او از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ درآمد خود از این طرق را کمتر از میزان واقعی اعلام کرده بود.

موضوعات مرتبط