هشدار رهبر ایران به نقض برجام از سوی آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار رهبر ایران به نقض برجام از سوی آمریکا

آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران درباره اجرای قانونی در مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داده که ۴۱۹ نماینده از ۴۲۰ نماینده حاضر به تمدید آن رای دادند. قانونی به نام تحریمهای ایران و لیبی یا "ILSA" که بیست سال پیش شرکتهای غیرآمریکایی را از معامله با ایران و لیبی منع می کرد. این قانون هر ده سال مورد بازنگری قرار می گیرد و ده سال پیش با حذف نام لیبی، فقط به ایران اختصاص پیدا کرد. در قانون یکی از دلایل تحریمها، فعالیتهای هسته ای ایران ذکر شده است. قانونی که تمدید آن از تصویب مجلس نمایندگان گذشته، باید از تصویب سنا بگذرد و رییس جمهوری آمریکا هم آن را امضا کند. آیا تمدید این قانون فصلی تازه از جنجالها بر سر برنامه اتمی ایران را خواهد گشود؟ گزارشی از کسری ناجی در اینباره ببینید.