زندگی و مرگ آیت الله موسوی اردبیلی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زندگی و مرگ آیت الله موسوی اردبیلی

آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی، از مراجع تقلید شیعیان در قم و رئیس دیوان عالی کشور و رئیس شورای عالی قضایی در هنگام رهبری آیت‌الله خمینی درگذشت. آقای موسوی اردبیلی ۹۱ سال سن داشت و از چند روز پیش به دنبال وخامت حالش با انتقال از قم به تهران، در بیمارستان بستری شده بود. گزارش علی عطار را که نگاهی کرده به زندگی آیت الله موسوی اردبیلی ببینید.