پس لرزه های یک سانحه: استعفای مدیرعامل راه آهن ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پس لرزه های یک سانحه: استعفای مدیرعامل راه آهن ایران

محسن پور سید آقایی، مدیرعامل شرکت راه‌آهن ایران، در پی تصادف دو قطار در نزدیکی سمنان استعفا کرده است. در این حادثه ۴۵ نفر کشته شدند و گفته شده که خطای انسانی عامل حادثه بوده است.

مهرزاد کهن روز گزارش می دهد.