محکومیت فرزند  آیت الله منتظری به 21 سال حبس تعلیقی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محکومیت فرزند آیت الله منتظری به ۲۱ سال حبس تعلیقی

بیست و یک سال حبس تعلیقی ، شش سال زندان قطعی و خلع تعلیقی لباس روحانیت. این حکم دادگاه ویژه روحانیت است برای احمد منتظری ؛ فرزند آیت الله حسینعلی منتظری. جرم او، افشای اسرار نظام و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده. اسراری که در حکم به آن اشاره شده ، فایل صوتی جلسه ای است با حضور آیت الله حسینعلی منتظری و اعضای هیات اجرای اعدامهای زندانیان در سال ۱۳۶۷. در آن فایل صوتی، آیت الله منتظری اعدامهای دسته جمعی زندانیان را «جنایت بزرگ»، و عاملان آن را «جنایتکار» خوانده بود. کسانی که بیشترشان حالا در رده های بالای سیاست کشور هستند.

ژیار گل گزارش می دهد.