دور تازه ای از تنش‌ها در روابط میان سه قوه در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دور تازه ای از تنش‌ها در روابط میان سه قوه در ایران

جنجالها بر سر انتقادهای یک نماینده مجلس از عالی ترین مقام قوه قضائیه ایران بالاگرفته. نماینده ای که گفته بود باید تکلیف حسابهای چند میلیارد تومانی مربوط به صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه روشن شود. رییس مجلس و نایب رییس مجلس هم وارد موضوع شده اند. خبرگزاری تسنیم گفته که امروز محمود صادقی، نماینده منتقد به دادسرا مراجعه کرده و با صدور قرار تامین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شده است. از طرفی شماری ازنمایندگان مجلس علیه یک مقام قضایی که جلوی سخنرانی نایب رییس مجلس را در مشهد گرفته بود، به یک کمسیون مجلس شکایت کرده اند. دور تازه ای از تنشها در روابط شماری از چهره های سرشناس مجلس ایران با مقامهای قضایی به چه معناست؟ و وقتی رییس قوه قضائیه به عنوان یکی از طرفهای اختلاف مطرح می شود، برای حل و فصل موضوع چه می شود کرد؟ پیش از این تنها حسین لقمانیان بخاطر نطقش در مجلس و انتقاد از رییس قوه قضاییه سه هفته بازداشت شده بود.

گزارش نگین شیرآقایی را ببینید.