هشدار رئیس سیا به ترامپ درباره برجام
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار رئیس سیا به ترامپ درباره برجام

رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سی آی ای، به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب هشدار داده که لغو توافق هسته ای با ایران پیامدهای فاجعه باری دارد. جان برنان این را در مصاحبه ای اختصاصی با بی بی سی گفته است. همزمان، مقام های ایرانی دوباره هشدار داده اند که نقض توافق از طرف آمریکا واکنش متقابل ایران را در پی خواهد داشت.

مجید خیام دار گزارش می دهد.