تاثیر توافق اوپک بر بازار نفت چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر توافق اوپک بر بازار نفت چیست؟

بازارها انتظار چنین خبری را نداشتند. وزیران نفت اوپک، که از دیروز در وین اتریش در نشستی شرکت کرده بودند، امروز بالاخره توافق کردند که تولیدشان را یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز کاهش دهند. توافقی که همین حالا بازار نفت را تحت تاثیر قرار داده و قیمتها را حدود 9 درصد نسبت به دیروز بالا برده است. این توافق بیشترازآن جهت اهمیت دارد که احتمال همکاری تولید کنندگان ِ خارج از اوپک هم مطرح است. امروز بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، گفت که ایران تولیدش را کم نمی کند. چه شد که این توافق حاصل شد و چه قدر این توافق، محکم است و آیا می تواند جلوی کاهش قیمت نفت را بگیرد؟

گزارش امیر پایور را ببینید.