اعدام بابک زنجانی تایید شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعدام بابک زنجانی تایید شد

دیوان عالی ایران اعلام کرده که حکم اعدام بابک زنجانی تاجر میلیاردر ایرانی تایید شده اما به گفته معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشورحکم هنوز قابل تغییر است. بابک زنجانی متهم بود که میلیاردها دلار از درآمد نفتی ایران را به خزانه کشور باز نگردانده است.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.