آیا برآوردهای دولت در لایحه جدید بودجه واقع بینانه است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا برآوردهای دولت در لایحه جدید بودجه واقع بینانه است؟

رییس جمهوری ایران آخرین لایحه بودجه دولت فعلی را به مجلس برده، بودجه ای که بر روی کاغذ نزدیک به ده درصد بزرگتر شده. در این لایحه دولت خواهان دست بازتری برای جمع آوری مالیات شده. البته رقم مربوط به یارانه ها در مقایسه با امسال تغییر نکرده. قیمت بنزین و گازوئیل بالاتر می رود. بهای نفت برای هر بشکه هم ۵۰ دلار محاسبه شده و دلار ۳۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده. آیا با این وضعیت بازارهای نفت، انتظار دولت واقع بینانه است؟

امیر پایور گزارش می دهد.