اعتراض آرام رانندگان اتوبوس واحد  در تهران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض آرام رانندگان اتوبوس واحد در تهران

رانندگان شرکت واحد تهران، برای بار دوم در یک سال اخیر، مقابل شهرداری تهران تجمع کردند. معترضان می‌گویند شهرداری طبق قانون موظف است به آنها تسهیلات مسکن ارائه کند؛ اتفاقی که نیافتاده. دیروز، تجمع راننده‌های شرکت واحد به خشونت کشیده شد و امروز شماری از راننده‌ها، در حمایت از آنها، با سرعت کم و چراغ روشن در خیایان های تهران راندند. مهرزاد کهن روز گزارش می دهد.