ایران با شرکت شل تفاهم نامه نفت و گاز امضا کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایران با شرکت شل تفاهم نامه نفت و گاز امضا کرد

ایران امروز تفاهم نامه ای برای توسعه سه میدان نفت و گاز با شرکت هلندی-بریتانیایی رویال داچ شل امضا کرد. این دومین تفاهم نامه با یک شرکت بزرگ نفتی در چارچوب قراردادهای جدید نفتی است. سه هفته پیش تفاهم نامه مشابهی با شرکت توتال فرانسه امضا شده بود. اما امضای این تفاهم نامه جدید در حالی که آینده برجام زیر سوال رفته به چه معنایی است؟

امیر پایور پاسخ می دهد.