آیا توافق ایران و بوئینگ قابل اجرا است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا توافق ایران و بوئینگ قابل اجرا است؟

در آمریکا، کنگره مخالف هر نوع معامله با ایران است. اما دولت اوباما تنها چهار هفته مانده به پایان دوره او، به این قرارداد، چراغ سبز داده. سئوال اینجاست که آیا با در نظر داشتن این شرایط، این قرارداد، مطمئن و قابل اجراست؟

امیر پایور گزارش می دهد.