دو کنفرانس همزمان در باره امنیت خاورمیانه و دو رویکرد متفاوت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دو کنفرانس همزمان در باره امنیت خاورمیانه و دو رویکرد متفاوت

خاورمیانه طی چند روز شاهد برگزاری دو کنفرانس درباره امنیت منطقه‌ای بود. یکی در منامه بحرین، که در آن مقام‌های بلندپایه کشورهای عربی و غربی شرکت داشتند؛ دیگری در تهران با حضور بعضی مقام‌های بلندپایه ایران. بسیاری از شرکت‌کنندگان در کنفرانس منامه، درباره خطر ایران هشدار می‌دادند و سخنرانان تهران،گفتند غرب مقصر است.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.