برخوردهای قهری و خشن با دستفروشان در ایران، این بار با باتوم برقی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برخوردهای قهری و خشن با دستفروشان در ایران، این بار با باتوم برقی

برخوردهای قهری و خشن با دستفروشان در ایران همچنان ادامه دارد. در موردی تازه، رسانه های ایران از ضرب و شتم زنی ۷۰ ساله در اهواز خبر داده اند که به گفته فرزندش، حالش خوب نیست. گفته می شود ماموران با باتوم الکتریکی، به او شوک وارد کرده اند.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.