آرایشگاه های زنانه؛ از خدمات بهداشتی و پزشکی تا مهاجرت به اروپا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آرایشگاه های زنانه؛ از خدمات بهداشتی و پزشکی تا مهاجرت به اروپا

اجرای طرحی در ایران آغاز شده که قرار است بر کار آرایشگاههای زنانه و فروشگاههای لوازم آرایشی و بهداشتی نظارت کند. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفته که در تهران ۱۰ هزار آرایشگاه مجوز کار ندارند و آرایشگاهها نرخ های مصوب را رعایت نمی کنند و بعضی از این آرایشگاهها در امور پزشکی دخالت می کنند. علیرضا جمشیدی گفته که در آرایشگاه ها باندهایی برای فریب دختران وجود دارد و گاهی افراد از این طریق به خارج از کشور فرستاده می شوند.

مسعود آذر گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط