سفر آمانو به تهران برای برسی اجرای برجام
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر آمانو به تهران برای بررسی اجرای برجام

رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است فردا به تهران برود. آژانس گفته یوکیو آمانو درباره اجرای تعهدات ایران در چارچوب توافق هسته ای یا برجام با مقامات ایرانی گفتگو خواهد کرد. او پیشتر از افزایش ذخیره آب سنگین ایران ابراز نگرانی کرده بود. این در حالی است که ایران می گوید آمریکا به تعهداتش در برجام درست عمل نکرده و از این رو اقدامات متقابلی را در دستور کار قرار داده.

مجید خیام دار گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط