مصاحبه با همسر نازنین زاغری
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه با همسر نازنین زاغری

امروز عده ای در برابر دفتر نخست وزیری بریتانیا در مرکز لندن، برای آزادی نازنین زاغری رتکیف، شهروند ایرانی - بریتانیایی که در ایران زندانی است، تجمع کرده‌اند. نازنین زاغری رتکلیف که برای بنیاد خیریه تامسون رویترز کار می‌کرد٬ به پنج سال زندان محکوم شده. مقام‌های قضایی ایران حتی بعد از صدور حکم، اتهام‌های او را به طور رسمی اعلام نکرده‌اند. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری می گوید که حکومت ایران در ازای آزادی همسرش، طلب خود را از بریتانیا می خواهد.