عملکرد سه ساله حسن روحانی برای حقوق ملت و پشت منشور ۱۲۰ ماده ای
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عملکرد سه ساله حسن روحانی برای حقوق ملت و پشت منشور ۱۲۰ ماده ای

حسن روحانی سندی 120 ماده ای را امضا کرده که می گوید ضامن حقوق فرد فرد شهروندان ایران است و تدوین این منشور رویای او بوده است. او که چهارسال پیش تدوین منشور شهروندی را یکی از برنامه های انتخاباتی خود قرار داده بود، می گوید که به وعده اش وفا کرده. این سند از حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی شروع می کند و در بندهایی از آزادی بیان و اندیشه، حق دسترسی به فضای مجازی، رعایت حریم خصوصی و مواردی دیگر سخن می گوید. فریبا صحرایی گزارش می دهد.