حزب دمکرات کردستان اطلاع رسانی درباره انفجار اربیل را به تحقیقات بیشتر موکول کرد

حزب دمکرات کردستان می گوید اطلاع‌رسانی درباره عامل دو انفجار مقابل دفتر سیاسی این حزب در استان اربیل عراق، پس از تحقیقات بیشتر از سوی نهادهای امنیتی صورت خواهد کرد.

این انفجارها شامگاه دیروز به وقت محلی و در پایان مراسم زادروز عبدالرحمان قاسملو، دبیرکل سابق حزب دمکرات کردستان ایران، صورت گرفت و شش کشته به جا گذاشت.

یکی از کشته‌شدگان، از اعضای سازمان اطلاعاتی اقلیم کردستان عراق (آسایش) و پنج نفر دیگر از نیروهای پیشمرگه ‌معرفی شده‌اند. بیشتر بخوانید

هیچ شخص یا سازمانی سازماندهی این حمله را به عهده نگرفته اما روز گذشته به فاصله کوتاهی از این انفجارها، آسو حسن‌زاده، عضو مرکزی حزب دموکرات کردستان و هشیار زیباری وزیر خارجه پیشین عراق در اظهار نظرهای جداگانه این انفجارها را به حکومت ایران نسبت داده بودند.

بیانیه امروز حزب دمکرات کردستان هیچ گروه یا شخصی را مسئول این انفجارها ندانسته و انتشار اطلاعات بیشتر درباره عوامل این انفجار را به تحقیقات بیشتر موکول کرده است.