گورخواب های شهریار ایران را تکان دادند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گورخواب های شهریار ایران را تکان دادند

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، مسئولان شهریار در یک طرح ضربتی صبح روز سه شنبه 'با ضرب و شتم '، افراد بی‌خانمان که در گورهای خالی گورستان نصیرآباد شهریار می‌خوابند را از گورستان بیرون کرده اند. شهریار صیامی گزارش می دهد.