نامه ای به حسن روحانی  برای نجات جان دو زندانی دراعتصاب غذا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه به حسن روحانی برای نجات جان دو زندانی دراعتصاب غذا

در ایران خانواده زندانیان سیاسی در نامه ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری، خواهان تلاش او برای نجات جان علی شریعتی و آرش صادقی شده اند. دو زندانی هفته هاست که در اعتصاب غذا بسر می برند. جزییات بیشتر از سعیده هاشمی.