هزینه انتخابات، موضوع جدید دعوای مالی دولت و قوه قضاییه ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هزینه انتخابات، موضوع جدید دعوای مالی دولت و قوه قضاییه ایران

"فساد میلیاردی" شاه بیت اتهام‌هایی است که در ایران روزها سران دو قوه در ایران علیه یکدیگر می‌زنند. امروز معاون رییس قوه قضائیه در ادامه حرف‌های دیروز صادق لاریجانی مقام مافوق خود گفت که اصلا رییس جمهوری ایران پول‌هایی را که در مبارزات انتخاباتی خرج کرده از کجا آورده؟ یک روز بعد از اینکه حسن روحانی رییس جمهوری در پاسخ به اتهام‌های رییس دستگاه قضا ندای "هل من مبارز" سر داده بود و گفته بود، شما منابع مالی خود را روشن کنید، ما هم همین کار را می‌کنیم. البته بعد از اینکه از دستگاه قضا پرسیده بود، راستی بابک زنجانی را که به اعدام محکوم کردید، دو میلیارد دلارش چه شد؟ این نزاع بر سر چیست؟ بیشتر در این‌باره حرف می‌زنیم.

مجید خیام‌دار گرازش می‌دهد.

موضوعات مرتبط