دعوای قوه قضاییه و دولت به نماز جمعه کشید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دعوای قوه قضاییه و دولت به نماز جمعه کشید

اختلاف دو قوه مجریه و قضاییه بر سر پرونده بابک زنجانی، میلیاردری که به جرم فساد مالی محکوم به اعدام شد، به نماز جمعه تهران هم کشیده شد. در گزارش مسعود آذر میبینیم که احمد خاتمی امام جمعه موقت پایتخت از طرفین خواسته دعواهایشان را رسانه ای نکند..