آیا شهروندان ایرانی دو تابعیته را می‌توان از حقوقشان در ایران محروم کرد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا شهروندان ایرانی دو تابعیته را می‌توان از حقوقشان در ایران محروم کرد؟

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته است که داشتن تابعیت دوگانه برای شهروندان ایرانی جرم است.

حسین نقوی حسینی به خبرگزاری میزان گفت مطابق قانون مدنی شهروندانی ایرانی که تابعیت کشور دیگری را می پذیرند، تابعیت ایرانی آنها لغو می‌شود.

او تاکید کرد که این افزاد، حق داشتن اموال غیر منقول را ندارند و شغل دولتی هم نمی‌توانند داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت معمولا کسانی که تابعیت مضاعف دارند، پنهان کاری می‌کنند و به همین دلیل آمار دقیقی از آنها وجود ندارد.

جمهوری اسلامی چه مشکلی با شهروندان و مقام‌های دو تابعیتی دارد؟

یک نماینده مجلس ایران از تشکیل کمیسیونی برای 'مقابله قانونی با دو تابعیتی‌ها' خبر داد

جلال فرهنگ در همین مورد گفتگویی داشت با مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن شهر بوستون آمریکا.

این مصاحبه روز ۱۹ دی از چشم‌انداز بامدادی بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید