رئیس جمهوری سابق در حذف مخالفان تا کجا پیش رفت؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رئیس جمهوری سابق در حذف مخالفان تا کجا پیش رفت؟

آقای هاشمی رفسنجانی را به عنوان چهره سیاسی موثر در حکومت ایران می شناسند. اما گروهی هم معتقدند او سیاستمدار پشت پرده بود و خیلی از تصمیمات حساس حکومت ایران با شرکت او گرفته می شد. به گفته منتقدان، این تصمیمات شامل حذف و کشتن مخالفان جمهوری اسلامی هم می شد. شهریارصیامی گزارش می دهد.