نگاهی به برش هایی از زندگی هاشمی رفسنجانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به برش هایی از زندگی هاشمی رفسنجانی

سیاستمداران هم مثل بقیه مردم تغییر می کنند و دیگر آن آدم سابق نیستند. هاشمی رفسنجانی در یک دهه پایانی زندگیش حرف هایی می زد که با سخنرانی های آن طلبه پرشور اوایل انقلاب فرق داشت. این 60 دقیقه را با نگاهی به برش هایی از زندگی هاشمی رفسنجانی به پایان می بریم.